Loading...

Interim-management

Deskundig personeel is schaars en soms niet direct beschikbaar. In dergelijke gevallen biedt een interim-manager uitkomst. De interim-managers van TCI Collectief zijn inzetbaar voor korte-, middellange- en lange termijn projecten in voornamelijk het algemeen management, human resource management en op bedrijfseconomische werkgebieden. TCI Collectief kan kennis aanbieden op een breed gebied en heeft veel ervaring op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zij werken efficiënt en zo kort mogelijk naar het eindresultaat toe. De verslaglegging is kort en duidelijk. De aanpak van TCI Collectief is er op gericht om een stabiele basis te creëren voor de opvolgers. Uit ervaring weten we dat ter wille van de continuïteit het belangrijk is dat de organisatie of het bedrijf zonder haperingen moet blijven door draaien.

Tijdens een intakegesprek geven we onze visie op de situatie en bespreken we naar aanleiding van dat gesprek het strategische plan dat we voor u hebben opgesteld. Omdat interim-management heel specifiek is, moet iedereen 100% achter het plan van aanpak staan.